Marias roll i ekumeniken

 

”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig!”

Marias ord i lovsången är profetiska. Hon förstår att det som sker är till väsignelse för hela mänskligheten. Aktningen för Maria förenade länge hela kyrkan. Luther värderade Maria högt. I Ortodoxa Kyrkan intar Jungfru Maria en särskild position som Guds Moder och Gudaföderska. Vördnaden för Maria har funnits i kyrkan ända från början. Det finns ingen ortodox gudstjänst och nästan inga böner som inte nämner hennes namn. Kommer man in i en Ortodox kyrka, så finns hennes ikon på hedersplatsen. Bakom altaret på väggen ovanför finns ofta Jungfru Marias bild i centrum, som om hon vore skapelsens mitt, och ofta med inskriptionen: ”Hela skapelsen fröjdar sig i dig, o du som är full av nåd.” Även inom Anglikanska kyrkan har Maria en framträdande roll. Om vi alla tar Maria till vår förebild och gör hennes Ja till Gud till också vårt Ja, så kan hon vara den främsta beskyddarinnan av enheten. Hon som är vår mor lider av splittringen och vill se en försoning och sann kärlek mellan syskonen.

Vi är ju en ekumenisk förening med Maria som beskyddare och ledstjaärna.Därför behöver vi vara gränsöverskridande och med Gunnel Vallquists ord vill vi ”kalla samman kyrkorna till en djupare enhet”. Hon framhöll att .” Ingen skandal är större, ingen sorg djupare än den förblivande splittring som ännu hindrar de kristna att mötas vid samma nattvardsbord.” Hon förenade tankens klarhet med en enkel och självklar och djupt innerlig fromhet.

Taizé är ett exempel på en fungerande enhet i gudstjänstliv mellan ortodoxa, katoliker och protestanter. De verkar för enhet och försoning. Broder Roger kalllade Maria för Försoningens moder.

Vi kan möta Gud som är människans vän och läkare. Vi kan också möta Maria och känna att hon är verkligt moderligt närvarande i nutidsmänniskans liv. Hon är knutlöser

skan som hjälper både på ett individuellt och nationellt plan. Guds Moder Maria är alla kristnas moder och hon lyssnar på alla våra bekymmer och behov. Vi kan alltid känna vår Moder i vårt hjärta. Hon bär oss igenom svårigheter och lidande Hon undervisar och lär ut bönens hemligheter. Meningen med bön och kontemplation är att vårt sinne, hela vår uppmärksamhet skall stiga ner i hjärtat och stå inför Guds närvaro. Vi behöver tystnad både i det yttre och det inre för att kunna lyssna till Kärlekens röst. Vi kan lära av helgonen.

Ignatius är en i raden av helgon som fått vägledning av Maria. Hon visade sig för honom i en syn och det innebar en djupgående förändring i hans liv. Efter detta möte ansåg han det som sin plikt att ansvara för Marias ära. Han var till och med beredd att bokstavligen strida och döda för henne. Han vakade en hel natt inför den svarta Madonnans altare i Montserrat den 24 mars 1522. Där kom han till insikt om Guds plan med honom

Birgitta Löwendahl

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s