Välkommen

BÖN TILL MARIA SOM LÖSER UPP KNUTARNA
”Jungfru Maria, Kärlekens Moder, du som aldrig övergivit ett barn som ropar till dig, Moder, du som ständigt arbetar för dina älskade barn med dina händer, driven av den gudomliga Kärleken och den oändliga Barmhärtigheten som flödar över i ditt hjärta, vänd din blick full av medlidande till mig. Se den mängd knutar som hotar att kväva mitt liv. Du känner min förtvivlan och min smärta. Du vet hur mycket dessa knutar förlamar mig.”
Läs mer >>

BÖN FÖR DE KRISTNAS ENHET
O Maria, du som var den första tjänarinnan
För Kristi kropps enhet, hjälp oss,
Hjälp alla troende, som med en sådan smärta
Upplever den historiska splittringen av kristenheten,
Hjälp oss att envist söka efter vägen
Till fullkomlig enhet för Kristi kropp
I den villkorslösa troheten mot sanningens
Och kärlekens Ande,
Som Din Son genom sitt lidande
Och sin död har uppnått.
Johannes Paulus II