Gåvor

Vi är tacksamma för gåvor, stora eller små – från privatpersoner, företag, eller kyrkor. Ekonomiska bidrag hjälper oss att förverkliga och utveckla vår vision – att verka i Marias anda. Vi vill använda huvud, hjärta och händer i samverkan i positiv anda.

Plusgiro 30 12 45 – 7