Tidskrift

Föreningen Maria Regina Caeli övertog i januari 2004 tidskriften ”Jungfru Maria” efter tidskriftens grundare, Ingrid Ydén-Sandgren. Efter 20 år som ansvarig utgivare för tidskriften överlämnade hon den till föreningens ordförande.

Så här skriver Ingrid Ydén-Sandgren om tidskriftens tillblivelse: Efter ett besök i Maximilian Kolbe House på Via San Teodoro i Rom, där Sankt Maximilian bodde som seminarist och där han år 1917 grundade Militia Immaculatae, talade han till mitt hjärta, medan jag satt i flygplanet på väg hem till Sverige: ”Du skall ge ut en tidning om Jungfru Maria. Den skall ha som målsättning att sprida kunskap om och kärlek till Jungfrun Maria i Norden. Format och omfång: A5 med 16-20 sidor.”

Hur tidskriften ”Jungfru Maria” kom till

”Sent har jag börjat älska dig”. Dessa berömda ord av den helige Augustinus vill jag travestera till följande: ”Sent har jag har jag lärt känna dig”. Orden riktas till Jungfru Maria, Guds Moder. Visserligen hade jag alltsedan min barndom en förälskelse i vackra madonna-målningar, men enbart genom att betrakta en Fra Angelico eller Fra Filippi får man ingen kunskap.
Det blev helgonen, Birgitta och Franciskus, som ledde mig, men särskilt ett helgon, Sankt Maximilian Maria Kolbe. Hans passionerade kärlek till Jungfrun Maria och djupa marianska spiritualitet visade mig att det fanns dimensioner i Mariakulten, som jag aldrig anat. Sankt Maximilian vigde sitt liv, sitt arbete, sina kloster åt Maria. Hon gav namn åt den första tidning han gav ut, ”Rycerz Niepokalanow – Jungfruns riddare”.
Där möttes vi. Jag som svensk journalist och ”hagiograf” -författare av helgonbiografier och Sankt Maximilian. Han var franciskan och klostergrundare. Men han var också journalist och tidningsutgivare. Han brann för att sprida kunskapen om Maria till sina landsmän och ut i världen.
Hans brand tände mig. Ja, efter ett besök i Maximilian Kolbe House på Via San Teodoro i Rom, där Sankt Maximilian bodde som seminarist och där han år 1917 grundade Militia Immaculatae, talade han till mitt hjärta, medan jag satt i flygplanet på väg hem till Sverige: ”Du skall ge ut en tidning om Jungfru Maria. Den skall ha som målsättning att sprida kunskap om och kärlek till Jungfrun Maria i Norden. Format och omfång: A5 med 16-20 sidor.”
Någon vecka senare höll jag i min hand det första exemplaret av ”Allt för Immaculata”, min bok om Maximilian Kolbe. Jag frågade förläggaren ,Bo Norén: Vill du hjälpa mig att ge ut en tidning om Jungfru Maria? Han svarade: ”Jag har alltid velat ge ut en tidning. Jag skänker dig första numret gratis.” Så var tidskriften JUNGFRU MARIA, 1983-2003, född!
[ Ingrid Ydén-Sandgren ]

Ansvarig utgivare
Birgitta Löwendahl

Redaktion
Birgitta Löwendahl
Aina Larsson
S:t Lars katolska församling
Slottsgränd 7
753 09 Uppsala

Prenumerationsärenden

Prenumerationer och lösnummer
Prenumeration 4 nr/år 125 kr. Utanför Sverige 150 kr.
Lösnummer 40 kr. Beställning av prenumeration eller lösnummer sker enklast genom betalning via föreningens postgirokonto.

PlusGiro
17 58 94-5

 

Tidningen ”Jungfru Maria” 2014:2

Ur innehållet:

PilMänniskan kallelse – uppståndelsens kraft
PilNär ingen tycks förstå
PilOrden som erövrar
PilBarmhärtighetens Moder – ett minne
PilPåsk

PilMarias Lovsång
PilVar Jungfru Maria feminist?
PilMariaväxter i folktron
Pil
Hon som trodde
PilStrömmar i öknen

Tidigare Nummer :

Tidningen ”Jungfru Maria” 2014:1

Ur innehållet:

PilMarias leende
PilVägen till kallelsen
PilDen helige Nikolaus i Ryssland
PilGud ger åt sina vänner medan de sover
PilHimmelriket
PilEn sång för Nagasaki
PilRecension

Tidigare Nummer :

Tidningen ”Jungfru Maria” 2013:4

Ur innehållet:

PilLedaren
PilLåt Maria vara skölden
PilJungfru Maria av Vägen
PilJohn Henry Newman och Thèrése av Lisieux
PilEn julberättelse
Pil
Recension

Tidigare Nummer :

Tidningen ”Jungfru Maria” 2013:3

Ur innehållet:

PilLedaren
PilMarias böneskola
PilSaliga Sára Salkaházi
PilEtt lysande författarskap
PilHodegetria – Hon som visar vägen
Pil
Medeltidens S:ta Maria Kyrka i Dala- Husby
PilJungfru Marias upptagning i himmelen
PilMedeltida kloster i Sverige

Tidigare Nummer :

Tidningen ”Jungfru Maria” 2013:2

Ur innehållet:

PilLedaren
PilEn blick av ömsint kärlek
PilPredikan av den helige Vincent Ferrier
PilÄnglabygdsmässa i bruksbygd
PilLumen Christi
Pil
Vår fru av ödmjukheten
PilJungfru Maria i Chartres
PilDen sjunkna katedralen

Tidigare Nummer :

Tidningen ”Jungfru Maria” 2013:1

Ur innehållet:
PilLedaren
PilFördömande och barmhärtighet
PilDu har förfört mig Herre
PilEt sanabitur anima mea
PilS:t Leonhards sång
PilKorsets menin
g
PilTystnaden på Sankt Petersplatsen
PilEtt underbart möte
PilHjältemod och försoning
Pil
Mariatjänst
PilPilgrimens triptyk

mariareginacaeli Tidningen ”Jungfru Maria” 2012:4

Ur innehållet:
PilDen andra bebådelsen
PilFörebilder
PilHjältar och helgon varje dag
Pilkyrkolärare
PilStillhetens och bönens väg
PilEn värld av julkrubbor

Tidningen ”Jungfru Maria” 2012:3

Ur innehållet:
PilAtt släppa taget
Pil AvstÃ¥ende, prövning, rening – det handlar om kärlek och barmhärtighet
PilÃ…ter till Gud
PilMarias blomsteräng
PilFör alltid i Guds händer
PilHelande
PilSanta Maria in Aracoeli
Pil En predikan på högtiden för Johannes döparens födelse
PilEn predikan på högtiden för Johannes döparens födelse
Pil
Mariatjänst
Pil Kvinna och judinna

Tidningen ”Jungfru Maria” 2012:2

Ur innehållet:
PilRör inte min kompis
PilMed Maria pa vägen
PilRosenkransen
PilSaliga Sára Salkaházi
PilJungfru Maria i påsktiden

PilJumgfru Maria och palmträdets symbolik
PilGuds närvaro som läker splittring, sår och sjukdom
PilVår fru av Pompeji
PilDet helande rummet
PilMariadagar

Tidningen ”Jungfru Maria” 2012:1


Ur innehållet:
Pil Ora et labora – be och arbeta
PilAv detta begriper jag ingenting
PilMarias tårar
PilDen helige Josef
PilMariatjänst

Tidningen ”Jungfru Maria” 2011:4

Ur innehållet:
Pil Maria är drottning över den förlossade världen
Pil Gå på vatten
Pil Trons lydnad: om Maximilian Kolbe
Pil Athos
PilKirks bön
Pil Emilia Fogelklous andliga uppvaknande

Tidningen ”Jungfru Maria” 2011:3

Ur innehållet:
Pil Maria Himlastegen
Pil Det rena hjärtat
Pil Om rosenkransen – ett mäktigt vapen
Pil En vandring på pilgrimsvägen till Santiago de Compostela
PilLegenden om Jungfru Marias födelse
Pil Jungfru Marias upptagning till himmelen

och kröning och Marie födelse

PilIngrid Betancourt tackar Guds Moder i Lourdes
PilAtt vara i Marias tjänst
Pil
PilPilMötet med den heliga Monica i Rom

Tidskrift May 2011 Tidningen ”Jungfru Maria” 2011:2Ur innehållet:
Pil Nedstigning och uppståndelse
Pil Salt och frid, gärningar och stillhet
Pil Marias slöja
Pil Påven Benedikt i Altötting
Pil Kyrie
Pil Recensioner

Tidningen ”Jungfru Maria” 2011:1 Ur innehållet:
Pil Se jag gör allting nytt
Pil Should I stay our should I go?
Pil Sankta Helena eller Elin av Skövde
Pil Världsdagen för de sjuka
Pil Jungfru Maria av Lourdes minnesdag
Pil Alf Härdelin
Pil Betlehem enligt den heliga Birgitta
Pil Pilgrimsresor
Tidningen ”Jungfru Maria” 2010:4

Pil Maria är kärlek
Pil Invandrarfilickans triumf
Pil Fria kvinnor
Pil Miraklet i Lourdes
Pil Bön ur Evangelium vitae
Pil En Jungfru Maria uppenbarelse
Pil Maria i tråd och tanke
Pil I Newmans fotspår

jungfru maria 2010:3 Tidningen ”Jungfru Maria” 2010:3

Ur innehållet:
Pil Guds Moder Maria
Pil Maria finns överallt
Pil Den marianska kyrkan
Pil Loretomadonnan
Pil Helgonen
Pil Se din Moder

Tidningen "jungfru Maria" 2010:2 Tidningen ”Jungfru Maria” 2010:2

Ur innehållet:
Pil Ledare
Pil Mörkret ändrar färg
Pil Om den helige Ande
Pil Jungfru Marie Bebådelsedag
Pil Johannes Maria Vianney
Pil Syster Margaritha Valappila
Pil Om den helige Josef och Marias mantel

Tidningen ”Jungfru Maria” 2010:1

Ur innehållet:
Pil Tro kan flytta berg
Pil Betraktelser kring Marie Bebådelsedag
Pil Drottningens bönbok
Pil Mariauppenbarelser i Kairo
Pil Vendels kyrka fyller 700 år
Pil Fader Kolbe och Auschwitz
Pil Guds Moders mirakel i Ryssland

Tidningen Jungfru Maria 2009:4 Tidningen ”Jungfru Maria” 2009:4

Ur innehållet:
Pil Släpp stenen och var barmhärtighe
Pil Ömhetens gudsmoder
Pil Seibo no Kishi – Riddare av Jungfru Maria
Pil Ett japanskt möte med fader Kolbe
Pil Jean-Marie Vianney – kärlekens och tårarnas apostel
Pil Självbespeglande Mariamålning
Pil Den heliga Thérèse

Tidningen ”Jungfru Maria” 2009:3

Ur innehållet:
Pil Mariatjänst – att tjäna med Maria
Pil Var fullkomlig
Pil Jungfrun Maria hos Japans underjordiska kristna
Pil Mirjam, Israels dotter
Pil Cor ad Cor Loquitur – Hjärta talar till hjärta
sDen heliga Thérèses reliker i England

Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2009:2

Ur innehållet:
Pil Maria och glädjens väg
Pil Krönika
Pil ”Här blev jag Guds dotter
Pil Mariagestalten i den japanska kulturen
Pil Marie besökelse och Johannes döparens glädjeskutt
Pil Mariauppenbarelsen i Banneux 1933
Pil Recension

Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2009:1 Ur innehållet:
PilMaria Gravida
PilKrönika
PilJungfru Maria bar ljuset i famn
PilLjusare än solen
PilMaria och Elisabets möte
PilHerrens frambärande i templet
PilAtt göra en vallfärd
PilDen helige Joseph
PilHon som bar hela världen
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2008:4 Ur innehållet:
Pil Ljuset i världen
Pil Den heliga familjen i Loreto
Pil Ondskan i världen
Pil Rosenkransen
Pil Barnen i Fatima
Pil Från GUlag till kloster
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2008:3 Ur innehållet:
Pil Mater Dolorosa
Pil Maria Regina Martyrum
Pil Den heliga ångesten
Pil Agnelusbönen
Pil Angelus historia
Pil Vår fru av berget Karmels fest
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2008:2 Ur innehållet:
Pil Guds ljus och värme
Pil Den övergivne Kristus
Pil Maria Herrens tjänarinna och kyrkans mor
Pil Via Mariae – Marias väg
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2008:1 Ur innehållet:
Pil Vallfärd för freden
Pil Vallfärdsorten Lourdes 150 år
Pil Vår fru av Walsingham
Pil Bön till Vår Fru av Lourdes
Pil Jungru Maria i ortodoxa kyrkan
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2007:4
Ur innehållet:
Pil Medjugorjes frukt på Sicilien
Pil Jungfru Maria i ortodoxa kyrkan
Pil Maria och lekmännen
Pil Vår saknad efter Jungfru Maria
Pil Jungfru Maria i Vietnam
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2007:3
Ur innehållet:
Pil Maria – Söckersöt, blid eller rebellisk?
Pil Altötting – ”Bayerns hjärta” en känd Mariavallfartsort
Pil Predikan av Påven Benedikt
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2007:2
Ur innehållet:
Pil Magnificat – Marias lovsång
Pil Mariatjänst – Via Maria
Pil Prolog till ängelns lovsång över Jungfru Marias förträffliget
Pil Maria i bildkonsten
Pil Alvastra kloster
Pil Majandakt
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2007:1 Ur innehållet:
Pil Mosjömadonnan
Pil Karmelitorden
Pil Kärleken har inga gränser
Pil Ett hjärta som höll
Pil Kristen välgörenhet
Pil Glädjens väg med den uppståndne Kristus
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2006:4 Ur innehållet:
Pil Jesusbarnet
Pil Vem är du att kasta första stenen?
Pil Gud är kärleken
Pil Ett hjärta som höll
Pil Änglarna i kyrkans tro och liv
Pil Den helige Josef
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2006:3 Ur innehållet:
Pil Mater Dolorosa
Pil Vad innebär det att vara ovärdig?
Pil Den välsignade Jungfru Marias sju smärtor
Pil Mariauppenbarelser
Pil Mötet med Gud
Pil Undret i Fatima
Pil Mariadagar
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2006:2 Ur innheållet:
Pil Kristus är uppstånden
Pil Även lyckliga steg kan göra ont
Pil Den heliga familjen i Egypten
Pil Mitt förhållande till Maria
Pil Mötet med Gud
Pil Undergörande ikoner i Moskva
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2006:1 Ur innehållet:
Pil Genom Maria till Jesus
Pil Att vara som ett barn
Pil Mariagrottan
Pil Maria – Moder och lärjunge
Pil Den nordiska vallfärden till Lourdes
Pil Pilgrimsmadonnan, Vår Fru av Sverige
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2005:4 Ur innehållet:
Pil Vad är det för fel med att söka tröst?
Pil Ett samtal med Paul Ricoeur
Pil Den helige Louis Marie
Pil Grignion de Montfort
Pil Franciskus julkrubba
Pil Broder Roger
Pil Marias böneskola
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2005:3 Pil Var inte rädda!
Pil Om jag inte vågar?
Pil Salig är du när du tvättar din broders fötter/2
Pil Andlig erfarenhet och kreativ öppenhet mot världen
Pil Marias böneskola
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2005:2 Ur innehållet:
Pil Gud är en Gud för levande!
Pil Främmande eller tillgänglig?
Pil Totus Tuus – Johannes Paulus II och Maria
Pil Uppståndelsevägen
Pil Marias böneskola
Pil Eremitaget – Öknens spiritualitet
Pil Predikan av den helige Vincent Ferrier
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2005:1 Ur innehållet:
Pil Väntan och tålamod
Pil Guds Moder av Kazan
Pil Syster Lucia död: sista syskonet från Fatima
Pil Salig är du när du tvättar din broders fötter
Pil Via Maria
Pil Marias böneskola
Pil Maria mitt ibland oss
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2004:4 Pil Maria hjälper mig att vara en hjälp för andra
Pil Jönköpingspräst debuterar
Pil ”Mirakler” och ”Kan tro förflytta berg”
Pil Eukaristins år
Pil Mariakonferensen 2004
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2004:3 Ur innehållet:
Pil Maria konstverk i Uppsala
Pil Mission med Maria
Pil Marie besök
Pil Att vänta på Guds ledning
Pil Ärkeängel Mikael
Pil S:t Mikaels uppdrag
Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2004:2

Pil Till glädjens källor
Pil Marias närvaro
Pil Uppståndelsens Moder
Pil Jungfrun som löser upp knutar
Pil Ärkeängeln Rafael
Pil Filippo Neri – glädjens profet
Pil The Guild of St. Rafael

Tidskriften Jungfru Maria Tidningen ”Jungfru Maria” 2004:1 Pil Maria knutlöserskan
Pil Hoppets teologi enligt Charles Péguy
Pil Skyddsänglar och ärkeänglar
Pil Josef Davidsson mer än en bifigur
Pil Moder Teresa visste hur man älskar och visade det genom sitt sätt att leva

 

 

 

 

Annonser